NBA大部分球星都说他比詹姆斯技高一筹

英语        2019-06-09   来源:城堡秘密

~无死角的科比~


有个经典的采访

    问题是:科比和詹姆斯单挑谁能赢?

                    大部分球星都选择了科比。


    杜兰特评价:科比可能是单挑第一人。

    巴恩斯评价:没有人能一对一赢科比。

--------------------------------------------------------------------

科比单打技巧

视频关注

Core克尔运动

球技提升快

推荐给身边球友最佳公众号


相关阅读